Publicerad 2020-05-12, kl 12:07

Hyllningar i Krisberedskapsveckan

Den 11 till 17 maj genomförs Krisberedskapsveckan som ska stärka befolkningens motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Med anledning av covid-19 får årets kampanj ett anpassat upplägg med delvis digitalt innehåll.

Syftet med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan är att påminna om hur olika kriser och ytterst krig kan påverka vår vardag. Kampanjen ska också uppmuntra människor att skaffa en hemberedskap, innan något händer.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som driver Krisberedskapsveckan. I år präglas innehållet av den pågående coronakrisen och målet med veckan är att skapa en känsla hos svenska invånare av att:

  • Deras insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade och bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar.
  • Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Artister på Instagram

Detta görs bland annat genom att artister varje dag klockan 15.00 hyllar ett initiativ live på Instagram. Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till sverigehyllar@msb.se. För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på dinsäkerhet.se på Instagram. 

– En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Under en kris visar de allra flesta av oss medmänsklighet, ansvar, solidaritet och en vilja att aktivt bidra. Det är värt att hylla, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Alingsås kommun