Publicerad 2020-04-22, kl 08:49

Investering minskar lukt vid reningsverket

De senaste åren har det spridits en lukt runt Nolhaga avloppsreningsverk. Men nu har en investering på fyra miljoner förbättrat närmiljön avsevärt.

Investeringen som har gjorts består av ett nytt uppvärmningssystem till den ena rötkammaren. Det gör att rötningsprocessen fungerar mycket bättre än vad den gjort på många år.

— Utöver vinsten i att lukten i stort sett försvunnit helt har det skapat en mycket bättre arbetsmiljö för vår personal, säger Torvald Krantz, driftchef på Nolhaga avloppsreningsverk.

Bra för miljö och ekonomi

En fungerande rötning producerar metangas som används till uppvärmning av slammet i rötkammaren och byggnader på området. Det minskar behovet av eldningsolja avsevärt, vilket är gynnsamt för både miljö och ekonomi.

— Jag hoppas att vi även ska kunna renovera den andra rötkammaren för att få en ännu bättre miljö i och runt reningsverket, säger Torvald Krantz.

Torvald Krantz

NULL

Driftchef , Avloppsenheten