Publicerad 2020-04-21, kl 12:29

Moppeföräldrar får infobrev för säkerhets skull

I början på maj skickar brottsförebyggande rådet ut en folder om mopedinformation till alla hushåll som har en blivande 15-åring i sitt hushåll. Syftet är att öka tryggheten för de som kör eller åker med fordon som man får köra när man fyllt 15 år.

– Av omsorg till både ungdomar och föräldrar vill vi informera förebyggande så att man vet vad som gäller om något skulle hända, förklarar Lotta Jofjord från polisen och Charlott Klug från Alingsås kommun.

Brottsförebyggande rådet i Alingsås är ett samarbete mellan Alingsås kommun och polisen i Alingsås. Tanken är att tillsammans kunna hitta gemensamma frågor där det på enkla sätt går att arbeta preventivt. Ett ämne som pekats ut är mopeder och A-traktorer.

– Vi har ett ganska stort antal mopedister och A-traktorförare i kommunen och det har vi inget emot, däremot ser vi att det är en del missuppfattningar och tveksamheter i hur de kan och ska användas, och därför gör vi nu en särskild insats på området, säger Lotta Jofjord.

Rent konkret innebär det att en folder nu ska skickas ut till alla föräldrar med 15-åringar i huset, eller med barn som snart fyller 15.

– Det viktiga att poängtera att så länge barnen är under 18 så har föräldrarna ansvar om barnet till exempel kör ett trimmat fordon, eller om barnet till exempel är berusat. I vissa fall kan faktiskt föräldern få sitt eget körkort indraget, och ännu vanligare är det såklart att barnet inte får möjlighet att ta eget körkort i normal tidsperiod, berättar Lotta jofjord.

Men foldern ska dock inte ses som en pekpinne, menar Charlott Klug.

– Nej, det här gör vi av omsorg av både barn, föräldrar och medtrafikanter. Vi har haft ett par olyckor i kommunen där den här typen av fordon framförts

Alingsås kommun