1 Driftstörningar

Publicerad 2020-04-16, kl 09:15

Alingsås nominerat till prestigefullt digitaliseringspris

Alingsås kommun har återigen nominerats till utmärkelsen Guldtrappan, för sitt arbete med digitalisering inom skolans värld. Samtidigt får kommunen beröm för sin omställning till distansundervisning.

Alingsås kommun ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid och med anledning av detta tog Kultur- och utbildningsförvaltningen i fjol emot utmärkelsen Guldtrappan. Nu har kommunen återigen nominerats till utmärkelsen, som delas ut till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt med digitalt lärande i skolan.

     — Alingsås kommun har verkligen involverat berörd personal och gjort både dem och eleverna vid inte minst Alströmergymnasiet delaktiga i digitaliseringen och tänkandet kring IT-stödet. Det har varit ett spännande, långsiktigt och engagerat arbete och något som kommunen har haft nytta av i dessa corona-tider. Det är en anledning till att vi nu återigen tittar närmare på Alingsås kommun, berättar Peter Becker som är ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och koordinator för arbetet med Guldtrappan.

Som en följd av de restriktioner som utbrottet av covid-19 fört med sig har skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer verkligen testats i skarpt läge. Vid Alströmergymnasiet i Alingsås har man under flera år arbetat aktivt med digitalisering och skolans elever och personal lyckades därför mycket snabbt ställa om till den fjärrundervisning som nu bedrivs där. Den 17 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten och regeringen Sveriges gymnasieskolor, universitet, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar att övergå till fjärr- och distansutbildning och redan dagen efter kunde Alströmergymnasiet börja följa direktiven. 

     — Den senaste tiden har verkligen belyst vikten av det digitaliseringsarbete som vi i kommunen har bedrivit inom skola och utbildning. Vårt fortlöpande och aktiva arbete med denna fråga innebar vid omställningen till fjärrundervisning att vi hade en stabil och upparbetad grund att stå på. Denna har vi kunnat bygga vidare på för att anpassa verksamheterna efter den nya situation som uppstått och där har både personal och elever gjort ett fantastiskt arbete, konstaterar Anneli Schwartz som är chef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Alingsås gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning är en av nio finalister som har chans att vinna årets Guldtrappa. Bakom priset står stiftelsen Yngve Lindbergs minne med samarbetspartners som Skolverket, Sveriges kommuner och landsting och Specialpedagogiska skolmyndigheten. En jury utser vinnarna, vilka presenteras i juni.

Alingsås kommun