Publicerad 2020-04-09, kl 11:17

Kommun och pensionärsföreningar i samverkan

Alingsås kommun och de lokala pensionärsorganisationerna träffades under måndagen för att diskutera hur utsatta äldre kan stöttas under coronakrisen. Genom gemensamma insatser ska smittspridning hindras och ofrivillig ensamhet motverkas. 

Folkhälsomyndigheten har uppmanat personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter då de tillhör en särskild riskgrupp som löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka och behöva intensivvård.

Att myndighetens rekommendation följs är helt avgörande för att skydda utsatta riskgrupper och minska smittspridningen. Den isolering som rekommendationen i praktiken leder till innebär dock att den ofrivilliga ensamheten bland äldre riskerar att öka. Därför träffade företrädare för kommunledningen representanter från Alingsås kommunala pensionärsråd (KPR) för att diskutera hur kommunen och de lokala pensionärsföreningarna kan hjälpa varandra under rådande situation.

— Den sociala kontakten är avgörande för människors välbefinnande och det är viktigt att den fortsätter även under denna svåra tid. Ett kort personligt samtal kan göra stor skillnad för den som sitter ensam hemma, säger Sonny Walting, vice ordförande i KPR.

Under mötet – som för att minimera smittspridning hölls utomhus – fick kommunen värdefull nulägesinformation från pensionärsföreningarna om deras verksamhet och hur den påverkats av utbrottet av covid-19. Under mötet konstaterade man gemensamt att den lokala pensionärsrörelsen har en viktig roll att spela och har goda möjligheter att hjälpa kommunen i arbetet för att stötta utsätta äldre under coronakrisen. Det handlar i första hand om att uppmana sina medlemmar att följa och ta myndigheternas rekommendationer på allvar men även om att genom telefonsamtal till äldre motverka den ofrivilliga ensamheten.

— Pensionärsorganisationerna har en betydelsefull roll och kommunen kan hjälpa till med samordning av de insatser som nu görs på bred front för att bistå inte minst utsatta äldre, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Alingsås kommun