Publicerad 2020-04-06, kl 11:19

Stödpaket till Alingsås föreningsliv

Alingsås har ett ovanligt stort och starkt föreningsliv som nu upplever kännbara effekter av coronakrisen. Det handlar om inställda matcher, turneringar och evenemang, lokaler och planer som står outnyttjade och att kommunens unga får ett avsevärt mycket smalare utbud av fritidsaktiviteter. Därför gör kommunen en satsning om cirka två miljoner kronor extra till Alingsås föreningar för att värna folkhälsan och barn och ungas mående utifrån effekterna av coronautbrottet. 

– I det här läget är det extra viktigt att värna folkhälsan och att ge vårt stöd till alla föreningar som bidrar till den. Därför har en enad politik kommit överens om ett stödpaket till föreningslivet, säger Maria Standar, Alingsås kommundirektör.

Så här ser stödpaketet ut:

  • Ett särskilt riktat föreningsbidrag till samtliga föreningar utifrån medlemmar mellan 7 och 25 år. Det rör sig om drygt en miljon kronor som fördelas ut till föreningarna.
  • Föreningarna slipper betala hyror och arrenden under april och maj månad för anläggningar och fotbollsplaner som kommunen tillhandahåller.
  • Alingsås kommuns kultur- och utbildningsförvaltning genomför utomhusevenemang och extra aktiviteter under sommarlovet i samverkan med föreningarna. Till detta ändamål avsätts 350 000 kronor för föreningarna att söka.

– Vårt stora och rika föreningsliv är en av de saker som gör Alingsås unikt och skapar livskvalitet för oerhört många. Med de här åtgärderna tror vi att föreningarna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på lång sikt även om coronakrisen drar ut på tiden, säger Anneli Schwartz, förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.  

Alingsås kommun