Publicerad 2020-04-03, kl 14:25

Visa hänsyn på återvinningscentraler

Med anledning av coronavirus covid -19 uppmanar vi alla att visa hänsyn på våra återvinningscentraler. 

Vi har alla ett ansvar för att minska smittspridning i vårt samhälle. Det gäller även på kommunens återvinningscentraler i Sollebrunn och Bälinge, dit man inte ska åka om man visar tecken på sjukdomssymptom.

Inne på anläggningen är det viktigt att man håller avstånd till varandra och att man gärna sprider ut sina besök över veckans dagar för att jämna ut flödet av besökare.

Alingsås kommun kan komma att begränsa insläppet på anläggningarna om det blir så pass mycket folk att det är risk för trängsel och köbildning.

Vi ber om förståelse för detta och hoppas att alla tar sitt personliga ansvar.

Alingsås kommun