Publicerad 2020-04-03, kl 09:10

Kommunen och kyrkorna krokar arm under coronakrisen

Frälsningsarméns Ulrica Karlsson, Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson, Svenska kyrkans Katarina Egfors Härnring, Equemiakyrkans Peter Lindroos och kommunalrådet Simon Waern.

Alingsås kommun och de lokala kyrkorna hjälps nu åt för att stötta upp lokalsamhället under coronakrisen. Bland annat planerar kommunen att i samarbete med kyrkorna sända lokala gudstjänster digitalt, så att dessa går att se från kommunens äldreboenden.

Under torsdagen mötte representanter från flera lokala trossamfund Alingsås kommunalråd Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) för att diskutera hur man tillsammans kan stötta upp och hjälpa utsatta kommuninvånare, med anledning av utbrottet av covid-19.

— Trossamfunden har en viktig roll i lokalsamhället inte minst i tider av oro och det känns angeläget att vi har en gemensam beredskap om situationen skulle förvärras, säger Daniel Filipsson. 

Trossamfunden utgör en viktig del av civilsamhället och kan genom sina ideella krafter göra stora insatser under pressade kristider, så som att hjälpa till med matinköp och medicinleveranser, konstaterade de kyrkliga representanterna så väl som kommunalråden under det gemensamma mötet. 

— Det känns bra att vi gemensamt tar ansvar för kommuninvånarna och vi kommer att arbeta för att hitta volontärer, konstaterar Ulrica Karlsson som är verksamhetsansvarig vid Frälsningsarmén i Alingsås.

— Alla är vi drabbade och det här är ett jättebra initiativ från kommunen som innebär att vi hjälps åt för att hitta lösningar, så att människor kan må bra även i dessa tider, instämmer Peter Lindroos som är föreståndare för Equemeniakyrkan i Alingsås.

Utöver att samordna volontärarbetet med trossamfunden kommer Alingsås kommun även att möjliggöra sändning av gudstjänster på de kommunala äldreboendena. 

— Vi behöver även se över hur vi som kommun ytterligare kan bistå civilsamhället i deras betydelsefulla arbete. I denna orostid har i synnerhet våra kyrkor en ovärderlig roll att spela och det är viktigt att kommunen också finns där för dem, säger Simon Waern.

— Vi behöver hjälpas åt och skapa hopp tillsammans. Det finns väldigt mycket oro hos enskilda och hos grupper och vi vill bidra och hjälpa till på det sätt som vi kan, konstaterar Svenska kyrkans kyrkoherde Katarina Egfors Härnring.

Alingsås kommun