Publicerad 2020-03-26, kl 13:38

Kommunen tar bort avgift för uteservering

För att underlätta för restauranger att redan nu börja med uteserveringar och för butiker att ställa ut varor utanför butiken har Alingsås kommun tagit beslut om att inte ta ut någon avgift för ansökningar som gäller uteserveringar, tillfällig försäljning och försäljning från den 20 mars till den 30 december. 

Kommunen beslutade 2020-03-20 att tidigarelägga möjligheterna för restauranger att börja med uteserveringar och även göra det möjligt för butiker att ställa ut varor på gatan utanför butikerna, så att kunder kan äta och shoppa utomhus där smittspridningsrisken är lägre.

Varje verksamhet som önskar nyttja offentlig plats, i detta fall kommunala gator, måste ansöka hos polisen på särskild blankett, PM 510.1. För detta tar polisen ut ansökningsavgift, som varje ansökande verksamhet ska betala.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har för detta tagit fram en karta där ytor på gatorna som får användas för uteserveringar och försäljning markerats. Den som ansöker behöver markera platsen man önskar använda. Denna skickas till polisen tillsammans med ansökan PM 510.1. 

När polisen behandlat ansökan, skickas den till kommunen som yttrar sig och anger särskilda villkor som ska följas. Det är viktigt att anvisningen följs.

Ansökningar som kommer till kommunen behandlas löpande. Uteserveringar och försäljning på gator kan ske direkt om råden följs, samt att ansökan med kartbilaga skickas in till polisen utan dröjsmål. De uteserveringar som haft tillstånd förra året använder samma plats i år igen. 

Avgifter för upplåtelse enligt detta utskick:

Förvaltningen kommer inte att ta ut några avgifter som rör punkt 3 A i taxan, d.v.s. fakturerar inga ansökningar som gäller uteserveringar, tillfällig försäljning och försäljning under tiden fram till 2020-12-30. Detta är ett s.k. tillämpningsbeslut med hänvisning till kommunens 10-punktsprogram för att mildra coronakrisens näringslivsföljder i Alingsås kommun. Tillämpningsbeslutet gäller från och med 2020-03-20.

Alingsås kommun