Publicerad 2020-03-26, kl 13:27

Är du orolig för någon som hatar eller har extrema åsikter?

Ring Orostelefonen för stöd och rådgivning om du är orolig för någon i din närhet. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. De tar emot ditt samtal oavsett var du bor eller hur gammal du är. 

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till oss om du bara vill prata med någon om din oro.

Orostelefonen är en nationell och anonym stödtelefon om radikalisering. Rädda Barnen drev Orostelefonen mellan 1 februari 2017 och 31 dec 2018. Efter att har säkrat ny finansiering startar vi upp verksamheten igen den 23 mars 2020. Det gör vi för att vi ser att unga personer riskerar att rekryteras till och fara illa av våldsbejakande extremism. Vi vill att du som vän eller familjemedlem ska kunna ringa till oss om du är orolig för någon i din närhet, oavsett ålder, och få professionellt samtalsstöd och råd. Även du som är engagerad i föreningslivet kan ringa till oss.

Du kan även höra av dig via e-post: orostelefonen@rb.se 

Alingsås kommun