Publicerad 2020-03-25, kl 13:30

Nolhaga Parkbad förlänger årskorten för 70+

Nolhaga Parkbad förlänger nu årskorten för för personer som är 70 år och äldre. 

För att minska risken att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten att du som är 70 år och äldre bland annat bör minimera antalet sociala kontakter, undvika att vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt och att istället stanna hemma i större utsträckning. 

Du som är 70 år och äldre och som vill förlänga ditt årskort ringer helt enkelt till Nolhaga Parkbads reception, telefonnummer: 0322 – 61 61 86, så löser Nolhaga Parkbad detta tillsammans med dig över telefon.

Erbjudandet om förlängning av årskorten på Nolhaga Parkbad gäller så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår.

Till Nolhaga Parkbads webb!  

Alingsås kommun