Publicerad 2020-03-18, kl 12:33

Borgfred i rådhuset

Partiernas gruppledare i Alingsås kommun möttes nu på förmiddagen i rådhuset och enades om att lägga partipolitiska konflikter åt sidan till corona-krisen är över.

– Vår viktigaste uppgift nu är att skapa förutsättningar för vår personal att fortsätta kunna göra sitt jobb på absolut bästa sätt i en svår situation. Våra medarbetare visar stor förmåga att hantera krisläget mycket väl och de har vårt fulla stöd och förtroende, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under mötet enades man också om hur det politiska arbetet ska skötas under våren. Det innebär att antalet politiker som deltar på kommunfullmäktiges möten begränsas till vad som krävs för att vara beslutsföra. Riktlinjer för kommunstyrelsen och nämnderna kommer tas fram i närtid. I huvudsak kommer endast ärenden som är viktiga för kommunens verksamhet, företag och privatpersoner att behandlas. 

– Vi har idag slutit borgfred. Det innebär att alla partier avstår från partipolitiska konflikter för att ta ett gemensamt ansvar och fokusera på att tillsammans upprätthålla den kommunala välfärden, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsen vice ordförande.

Alingsås kommun