Publicerad 2020-03-09, kl 14:21

Nya bullerskydd byggs i Alingsås

Nu startar Trafikverket arbetet med att uppföra nya bullerskyddsskärmar utmed Västra stambanan i Alingsås. Det är cirka 1600 meter skärmar som ska byggas på vardera sida om järnvägsspåret. 

Nu i mars månad börjar schaktning och grundläggning på norra sidan av järnvägsspåret utmed Kometgatan. Något senare fortsätter arbetet på andra sidan Vänersborgsvägen mot järnvägsstationen.

I mitten av maj ska enligt tidplanen arbetet påbörjas på den södra sidan om järnvägen. Där sker den första etappen på Malmgatan och Bojgatan, och arbetet kommer sannolikt att påverka trafiken.

Efter sommaren fortsätter arbetena utmed Konduktörsgatan till Svedenborgsgatan på södra sidan samt fram till Oxelgatan på norra sidan av järnvägsspåret.

Arbetet kommer att utföras under dagtid och kommer att skapa en del buller. Trafikverket aviserar också om att de kommer att behöva ta del av vägkörfält i anspråk på några ställen.

Hela projektet med nya bullersnydd i Alingsås beräknas vara klart under 2021.

Kontakt

Robert Holmkvist, projektledare på Trafikverket.
robert.holmkvist@trafikverket.se

Alingsås kommun