Publicerad 2020-01-30, kl 13:21

Lennart får miljöpris

Pristagaren Lennart Melander gratuleras av miljöskyddsnämndens ordförande Susanna Nerell (C).

Lennart Melander får 2018 års miljöpris av Alingsås kommun. Han får det för sitt arbete med en våtmark som på flera sätt främjar både växt- och djurliv.

I Stora Mellby, intill Mellbyån, inte långt från Lennart Melanders gård ligger våtmarken som Alingsås kommun nu väljer att prisa. Lennart anlade den för några år sedan som en kväve- och fosforfälla, bland annat för att öka växtligheten i närområdet. Men fördelarna har blivit betydligt fler än så.

— Lennart har verkligen bidragit till en bättre miljö, både i närområdet runt våtmarken och för sjön Anten där Mellbyån rinner ut, säger Kristina Grapenholm, kommunfullmäktiges ordförande och med i juryn som utsett vinnaren. 

Våtmarker är naturens egna reningsverk som renar vattnet från näringsämnen och miljögifter, och är därför viktiga för både växt- och djurliv. Dessutom stärker de landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, vilket lindrar effekterna av översvämning och torka samt stärker grundvattenbildningen.

Miljöskyddsnämndens ordförande Susanna Nerell var den som överlämnade diplomet till Lennart Melander. 

— Jag är stolt över att privatpersoner tar egna initiativ för en bättre miljö, och jag hoppas att fler tar efter Lennarts arbete för en bättre vattenkvalitén nedströms. Vattnet är en sak som angår oss alla i hela kommunen, säger Susanna Nerell.

Den tidigare lantbrukaren är en tystlåten man som tar uppståndelsen med ro. Men han berättar att våtmarken har ytterligare ett anvädningsområde, utöver alla de som har positiv inverkan på miljön.

— Den fryser till snabbt på vintern så det åks en hel del skridskor här när det är väder för det, säger han med ett leende. 

Totalt inkom det drygt tio nomineringar för 2018 års miljörpis. Juryn som valt ut Lennart Melander som vinnare bestod av Kristina Grapenholm, kommunfullmäktiges ordförande, Susanna Nerell, miljöskyddsnämndens ordförande och Maria Jacobsson, miljöskyddschef.

Juryns motivering: ”Lennart Melander har med sin våtmark i Stora Mellby bidragit till bättre vattenkvalitet och till att bevara och stärka den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarker som den Lennart står bakom är naturens egna reningsverk som renar vattnet från näringsämnen och miljögifter. Dessutom bidrar de till den gröna infrastrukturen och länkar samman livsmiljöer för djur och växter, samt är en viktig del i klimatanpassningen.”

Alingsås kommun