Publicerad 2019-06-18, kl 13:25

Alingsås i topp i kvalitetsmätning

Varje år släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK) där mätresultat inom olika områden jämförs mellan landets kommuner. Alingsås kommun får bland landets bästa resultat inom ett flertal områden. 

Undersökningen bygger på en rad nyckeltal som ger en bild av den kommunala servicen. Alingsås är bland Sveriges 25 procent bästa kommuner inom följande områden:

Barn och unga: 

 • Flickor i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
 • Elever i årskurs 9 som är nöjda med skolan som helhet
 • Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan
 • Gymnasieelever som tar examen inom fyra år

Stöd och omsorg: 

 • Brukare inom LSS som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga
 • Brukare som är nöjda med sin hemtjänst som helhet och flera underliggande specifika områden

Samhälle och miljö: 

 • Valdeltagande i senaste kommunalvalet
 • Öppettider på biblioteket
 • Deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet
 • Miljöbilar i kommunorganisationen

– Kommunen strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra invånare en bättre välfärd, samtidigt som vi nyttjar skattemedel effektivt. Det är glädjande att kunna konstatera att många av våra verksamheter tillhör de bättre i landet, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, om resultatet.

Självklart finns det även utvecklingsområden. Alingsås har lågt resultat för dessa nyckeltal:

 • Hur många som upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med socialtjänsten
 • Hur många som får svar på e-post från kommunen inom en dag
 • Företagsklimatet

Nu har Alingsås kommun tagit fram en egen version av KKiK-rapporten som belyser kommunens resultat på ett lättöverskådligt sätt. Daniel Filipsson igen:

– Som kommun är det viktigt att vi är kommunikativa mot våra invånare om vilken service och kvalitet som erbjuds inom våra verksamheter. Vi vill nu göra det ännu enklare för invånarna att ta del av den informationen genom att publicera den här rapporten som har Alingsås kommun i fokus, där vi också för fram relevanta jämförelser och kommentarer. 

Alingsås kommun