Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått har du möjlighet att överklaga det hos Förvaltningsrätten. Beslutsfattare kan vara nämnd, enhetschef eller socialsekreterare.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv och du måste skicka eller lämna in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet.

Tala i din överklagan om vilket beslut du överklagar och ange de ändringar av beslutet som du begär. Skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan lämnat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Skriv under överklagan. Om du anlitar ombud, kan ombudet skriva under skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Skicka överklagan till:
Alingsås kommun
Vård och äldreomsorgsnämnden
441 81 Alingsås

Besöksadress:
Sidenvägen 7 F

Har din överklagan kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Önskar du mer information om att överklaga kan du kontakta din socialsekreterare. Din socialsekreterare kan också hjälpa dig med överklagan om det skulle behövas. Överklagan är kostnadsfri.