Färdtjänst

Färdtjänst kan du få som på grund av varaktig funktionsnedsättning har omfattande bekymmer med att förflytta dig eller att resa med den vanliga kollektivtrafiken. För att få färdtjänst måste du ansöka om detta i din folkbokföringskommun.

För mer information se sidan om färdtjänst och riksfärdtjänst.