Köldmedier

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonet, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt.

Årlig rapportering

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöskyddskontoret och skickas i en gång per år. Miljöskyddskontoret granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick. Redovisningen sker kalenderårsvis. Senast den 31 mars ska den årliga rapporten för föregående år skickas in.

För att läsa mer om årlig rapportering kan du gå in på fliken Rapporta kontroller för köldmedier, i menyn till vänster.

Installation av köldmedia

Om ett nytt aggregat som kommer innehålla 14 CO2e eller mer ska installeras ska operatören i god tid innan göra en anmälan av installation till miljöskyddskontoret.

Skrotning av anläggning

När du ska skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör (ägare) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyg ska godkännas och undertecknas av dig. Skrotning av en anläggning eller ett aggregat ska redovisas i årsrapporten.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift

  • I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska du anmäla det till miljöskyddskontoret.
  • Du måste göra en installationskontroll.
  • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
  • Dokumentationen måste rapporteras till miljöskyddskontoret senast den 31 mars varje år.
  • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
  • Skrotning av anläggning ska rapporteras till miljöskyddskontoret i årsrapporten.
  • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
  • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
  • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall

Mer information gällande köldmedia, rapportering etc. finner du på menyn till vänster och i länkarna nedan.

 

Tillhörande information