Lövskog i Stadsskogen
Nyckelbiotopen i Stadsskogen.

Stadsskogen

Stadsskogen delades upp åt stadens borgare år 1801 och har sedan dess varit uppstyckad i flera långa smala skiften. I området finns flera kulturhistoriska spår, bl a stenbrott, några torplämningar och många gränsmarkeringar, bl a femstenarör. Friluftsfrämjandet hade tidigare sin klubbstuga i området, Villa Decum, därifrån utgick åtskilliga motionsspår.

På senare år har en omfattande byggnation genomförts i Stadsskogen. Några dalgångar och delar av en nyckelbiotop samt grönområdet vid den numera rivna Villa Decum är några återstående gröna områden. Där ligger nu ett naturparksområde med lekplats och samlingsyta.  

Karta

Javascript is required to view this map.