sv Swedish

Ansökan om torrtoalett

Här ansöker du om tillstånd för installation av torrtoalett.

Texten uppdaterad 2021-05-12

Du kan själv ta hand om ditt toalettavfall genom att installera en torrtoalett.  Med torrtoalett menas till exempel mulltoalett och förbränningstoalett. Det krävs tillstånd av Miljöskyddsnämnden för att installera en torrtoalett. Mer information hittar du på ansökningsblanketten

E-tjänster

Här finns alla e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen