Barnskötare/elevassistent Bas

Utbildningen Barnskötare/elevassistent (bas) ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna.

Texten uppdaterad 2022-09-09

Barn som målar på en vuxen.

Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Du får lära dig om kommunikation, konflikthantering, pedagogik, hälsa, specialpedagogik och  människors olika levnadsmiljöer. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorg,  att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. 

Påbyggnadsutbildningar

Efter basutbildningen kan du söka en av nedanstående påbyggnadsutbildningar som krävs för att du sedan ska kunna arbeta som barnskötare eller elevassistent:

 • Barnskötare (påbyggnad), 400 poäng
 • Elevassistent (påbyggnad), 400 poäng

För att få intyg som barnskötare eller elevassistent måste du läsa ett av påbyggnadspaketen.

Vad kan jag jobba som?

En barnskötare arbetar oftast inom kommunala eller privata förskolor tillsammans med förskollärare. En barnskötares arbetsuppgifter består av att ta hand om, och skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret, där ni tillsammans hjälps åt med det dagliga arbetet om att ta hand om barnen.

En elevassistent arbetar i skolor och hjälper elever som behöver extra undervisningsstöd. Du kommer hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala problem och elever med funktionsnedsättningar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår. Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 900 poäng
  Längd: 45 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Hälsopedagogik, 100 poäng (HALHAL0)
  • Kommunikation, 100 poäng (PEDKOU0)
  • Lärande och utveckling, 100 poäng (PEDLÄR0)
  • Människors miljöer, 100 poäng (PEDMÄI0)
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng (SPCSPE01)
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng (PEDPEG0) *
  • Pedagogiska teorier och ledarskap, 100 poäng (PEDPED0) *
  • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng (GRUGRD0)
  • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng (SOIETN0)

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
  • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
  • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
  • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
  • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås