Aktivitetsledare fritidshem

I utbildningen Aktivitetsledare inom fritidshem får du kunskap om kommunikation, pedagogik, fritid och barns lärande och växande. Du får lära dig om fritiden och idrottens betydelse för individer och för samhället.

Texten uppdaterad 2022-04-06

Barn kramar om en personal på en skola

Kunskap om olika pedagogiska verksamheter, konflikthantering, fritidsmiljöer och fritidsaktiviteter samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter ingår också i utbildningen.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen är du förberedd för ett arbete som aktivitetsledare inom fritidshem och du kan arbeta i ett arbetslag på ett fritidshem och hjälpa till med vissa arbetsuppgifter inom den pedagogiska verksamheten.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 500 poäng
  Längd: 25 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Barns lärande och växande, 100 poäng (PEDBAS0)
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng (PEDPEG0) *
  • Fritids- och idrottskunskap, 100 poäng (FRTFRD0)
  • Pedagogiskt arbete, 200 poäng (PEGPEA0) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
  • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
  • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
  • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
  • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås