Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger en bra grund för att i framtiden kunna arbeta inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, vård och omsorg eller förskola.

Texten uppdaterad 2020-10-15

Du får träna din förmåga att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, kommunicera samt samtala och samverka med andra. En viktig del i utbildningen är kunskaper om hälsa och hur människors hälsa påverkas av livsvillkoren.

Praktisera på arbetsplatser
I utbildningen på samtliga nationella program ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du som elev provar och utvecklar dina kunskaper genom praktik på olika arbetsplatser. Läs mer om APL på Skolverkets hemsida.

Gun Hansson

NULL

Lärare, Gymnasiesärskolan