vita rummet
Vitarummet

Sinnesrum

Särskolan har satsat på upplevelserum, ett vitt och ett svart rum, där eleverna får sinnesstimulering. Rummen ger en känsla av lugn och avslappning.

I det vita rummet arbetar vi både individuellt och i grupp med att stimulera våra olika sinnen. I rummet har vi en musikbädd och en vattensäng med ett bolltäcke. Där finns en färgtavla som kan ändra färg med hjälp av touchkontakter eller ljud. Vi har även tuba som ändrar färg vid rörelse.

I det svarta rummet är arbetet inriktat på den individuella eleven. Rummet har infraljus som gör vissa färger självlysande.

I båda rummen stimuleras de olika sinnena som hörsel, känsel, syn, smak och lukt. Beröring kan ge lugn och trygghet men även vara en väg till kommunikation.