Magra fritidshem
Magra fritidshem

Fritidshemmet

Magra fritidshem har för närvarande cirka 37 barn. Där arbetar Anne Johansson och Miriam Evaldsson. Fritidshemmet är beläget i en liten skola i lantlig miljö. Detta ger möjlighet till nära samarbete med skolans klasser och förskoleklass. Förskola, skola och fritidshem har Grön Flagg vilket innebär ett fortlöpande arbete med natur, miljö och friskvård.

Fritidshemmets öppetider är förnärvarande 06:00-17:30.

Fritidshemmet telefonnummer: 073-347 93 04