Grön flagg
Grön flagg

Grön flagg

Magra skola fick i slutet av vt 2006 miljöcertifikatet Grön Flagg.

För att få miljöcertifikat och flagga krävs att man uppnått vissa mål i sitt arbete för en bättre miljö .För att behålla Grön Flagg måste man varje år jobba med nya mål.

Vad är Grön Flagg?
Att arbeta med Grön Flagg är inte så svårt. Både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan vara med. Man börjar med att bilda ett miljöråd, där både lärare, skolpersonal och elever finns med.

Tillsammans bestämmer man sig för fem miljömål att arbeta med. Man kan välja på mål inom tre områden: kretslopp, vatten eller energi.

Allt arbete som görs dokumenteras och rapporteras till på Håll Sverige Rent. Det kan vara bilder, protokoll och att skriva ner vad som gjorts. När skolan har uppfyllt de fem miljömålen får skolan en flagga och ett diplom av Håll Sverige Rent. Därefter fortsätter miljöarbetet och ni sätter upp nya mål.

Vårt miljömål 2016/2017 - Vatten

 

Våra miljömål 2013/2015 - Vår närmiljö

 - Vi upptäcker vår närmiljö. 

Detta utvecklingsområde kom på ett väldigt naturligt sätt in i den vanliga verksamheten. Både förskolan och skolan har varit ute och utforskat närområdet kontinuerligt under hela arbetet med närmiljön. Både skolskog och framförallt närskogen har används flitigt. Förskolan har fotograferat allt i närmiljön tex. kyrkan, gården, skogen, fabriken, hästgården, hemmet och förskolan. Förskolan har också gjort en egen bok som heter "Jag och min närmiljö". De har fått skriva sitt namn, ta kort på hemmet och familjen samt självporträtt. Skolan har bl.a.. utforskat närmiljön genom att åka till Alingsås nyöppnade museum där vi fick lära oss om Alingsås historia. Vi bor ju i Alingsås kommun. Vi besökte också Nolhaga park med sina jätteträd och nya lekplats. Det finns mycket roligt i närmiljön. 

- Vilka energikällor finns i vår närmiljö? 

Alla klasser har arbetat med olika energikällor på NO-lektionerna. Klass 3-6 har besökt Olidans kraftstation i Trollhättan och fått lära sig hur el tillverkas genom vattenkraft. Vi fick ta på oss hjälmar innan vi gick ner till de 13 stora turbinerna. Vi var också på Innovatum och prövade vattenkraft i en modell. Som del i Närmiljöarbetet besökte vi också Vänersborgs museum och höjdpunkten var nog det stora trädet utanför. Hela klassen fick plats i samma träd. Vi tittade också på gamla gruvor på Hunneberg. Här hade människor brutit alunskiffer förr i tiden och det var nu som stora grottor.  

- Hur kan vi påverka vår närmiljö? 

Både förskola och skola har deltagit i skräpplockardagar och i samband med dessa haft många, långa diskussioner runt nedskräpning. Eleverna brukar vara mycket upprörda efter varje skräpplockardag. Skolan har besökt Bälinge återvinningsstation och fått information om deras verksamhet. I samband med detta har vi också talat om hur man återvinner och sorterar både hemma och i skolan. Vi har också besökt Stadsskogenskolan i Alingsås, Sveriges första skola helt byggd i Passivhusteknik. Tjocka väggar, solceller på taket och kroppsvärme räcker för att hålla skolan varm. Förskolan har jobbat med mycket med maten och talat om var maten kommer ifrån. T.ex vad är närproducerat och närodlat och är det bättre? 

 

Våra miljömål 2012/2013 - Tema Livsstil och hälsa

 •  Vi vill utveckla barnens och elevernas kunskap om människokroppen

  och folkhälsa.

 • Vi vill utveckla barnens  och elevernas medvetenhet om våra   

  grundläggande behov av trygghet och gemenskap.

 •  Vi vill utveckla barnens och elevernas förmåga att göra bra val när det    

  gäller kostvanor och konsumtion.

 

Våra miljömål 2011/2012 - Tema Klimat och energi 

 •  Vi ska få en större förståelse för vad klimat och klimatförändring är.
 • Vi ska förstå vad energi är, och var det kommer ifrån. Vi ska bli medvetna om hur beroende vi är av energi.
 • Vi försöker påverka skolans energiförbrukning.
 • Vi ska bli medvetna om hur vi påverkar klimatet.
 • Vi ska sprida vår kunskap om energi och klimat till andra.

Våra miljömål 2010/2011 - Tema Kretslopp

 • Vi lär oss om sopsortering. Papper, kartong, plast, glas, kompost, batterier
 • Vi tillverkar nya saker av återvunnet material
 • Vi ska förstå naturens kretslopp
 • Vi lär oss om hållbart byggande och stadsplanering
 • Vi lär oss om miljöfarligt avfall

 

Våra miljömål 2009/2010 - Tema Konsumtion 

 • Jämföra Sveriges konsumtion med fem andra länder
 • Undersöka hur vi påverkas av reklam
 • Lära oss mer om återanvändning av varor
 • Träna oss att bli medvetna konsumenter
 • Att veta mer om hur vår konsumtion påverkar miljö och levnadsförhållanden dår varorna produceras

Våra miljömål för 2008/2009 - Tema Vattenresurser 

 • Lära oss om vattnets olika former
 • Förstå varifrån dricksvattnet kommer och vart avloppsvattnet tar vägen
 • Lära oss om vattnets många användningsområden
 • Lära oss om växter och djur vid och i vatten
 • Lära oss om problematiken med världens vattenförsörjning

Våra milömål för 2007/2008 - Tema Livsstil och hälsa 

 

 

 • Vi ska förstå innebörden av Kravmärkning
 • Vi ska ha med frukt eller grönsak varje dag
 • Vi ska ha massage eller avslappningsövningar varje vecka
 • Vi ska röra oss minst 30 min varje dag
 • Vi ska förstå innebörden av Rättvisemärkta varor

Våra milömål för 2006/2007 - Tema Energi 

 

 

 • Stänga av datorerna när vi går hem
 • Släcka lamporna när vi inte är i klassrummen
 • Vara noga att stänga ytterdörrarna så inte värmen försvinner ut
 • Ha komposthinkar i klassrummen
 • Ordna en temadag då vi försöker klara oss utan elektrcitet

 

Våra miljömål för  2005/2006 - Tema Kretslopp

 

 

 • Insamling av batterier på skolan
 • Insamling av returpapper i klassrum och arbetsrum
 • Insamling av plast, glas och metall i klassrummen
 • Skolskogen - vara aktsam om naturen
 • Miljömärkning - lära sig vad symbolerna betyder