Styrande dokument Västra Bodarna skola

Skolan styrs av både statliga och kommunala lagar och förordningar. Varje skola upprättar dessutom egna planer och rutiner kring olika viktiga områden.