Klubben

Klubben huserar på avdelningarna Björnbärskullen, Fjärilsdammen och Mossgläntan. Klubben bedriver fritidsverksamhet för elever i årskurs 3-6.

Telefon: 0734 - 142 389.