Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2021-03-19

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet skall återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Intresseanmälan

Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

Utredning

När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen. 

Utbildning

Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

Avtal och ersättning

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet skall vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. 

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

 • En omkostnadsersättning som skall täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
 • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Nedan finns aktuella annonser. Klicka på plussymbolen för att läsa mer om varje enskilt barn och ungdom som behöver ett familjehem.

Intresseanmälan för att bli familjehem

Aktuella familjehemsansökningar

 • Vi söker ett familjehem till en pojke som är i behov av trygga och närvarande vuxna, som kan ge stöd och stabilitet i vardagen. Pojken bor hos sina släktingar och har en fin relation med dem men de är trångbodda vilket leder till svårigheter att få till en egen sfär. Pojken går första året på gymnasium och skall fortsätta studera under tre års tid. Pojken har alltid haft en mycket väl fungerande skolgång.

  Önskemålet är därför att familjehemmet är beläget i Alingsås kommun eller i dess närhet, så att pojken kan gå kvar på nuvarande gymnasium och fortsätta ha en fin relation till sina släktingar.  Pojken är social och tycker om att träna på gym.

  Kontakta

  Magnus Pettersson, familjehemssekreterare
  0322-61 69 38
  magnus.pettersson@alingsas.se

 • Vi söker ett stabilt, erfaret och engagerat familjehem till en pojke som är i behov av trygga och närvarande vuxna, som kan ge stöd och stabilitet i vardagen. Pojken behöver stöd i att få fungerande vardagsrutiner och en fungerande skolgång. Pojken tycker om att göra saker, men har svårt att ta egna initiativ och behöver därför stöd i att utveckla gynnsamma fritidsintressen och stöd kring sociala relationer. Han tycker mycket om att fiska.

  Då det är viktigt att pojken regelbundet kan träffa föräldrar och syskon, samt att han kan gå kvar på nuvarande skola, är det önskvärt att familjehemmet är beläget i Alingsås kommun eller i dess närhet. Under placeringstiden kommer det att vara aktuellt med ett nära samarbete med skola, socialtjänst och föräldrar.

  Kontakta

  Yvonne Olsson, familjehemssekreterare
  0322-61 66 45
  yvonne.olsson@alingsas.se

Besökstider/öppettider

Måndag kl 08.00–17.30
Tisdag–torsdag kl 08.00–16.30
Fredag kl 08.00–15.00

Besöksadress
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen