2 Driftstörningar
sv Swedish

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2022-04-07

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Nedan finns mer information och aktuella annonser till de barn och ungdomar som just nu har behov av ett familjehem.

 • Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

  För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

 • När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

  I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen.

 • Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

 • När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet ska vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

  Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

  Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

  Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Aktuella familjehemsannonser

 • Vi söker familjehem till en flicka född 2004. Hon är uppvuxen i en stor familj och om det är möjligt, är önskemålet att flickan placeras tillsammans med en eller två av sina systrar. Flickan behöver en varm och trygg familj som kan erbjuda omsorg och stöd. Det får gärna finnas husdjur i familjen. Flickan har hög frånvaro och behöver mycket stöd kring sin skolgång. I vissa sammanhang kan eller vill flickan inte prata, då hon har selektiv mutism. Som familjehem behöver man finnas där, men samtidigt ha tålamod med att flickan inte söker så mycket kontakt eller vill prata. Flickan tycker om och är väldigt duktig på att rita.  

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00. 

 • Vi söker familjehem till en flicka född 2007. Hon är uppvuxen i en stor familj och om det är möjligt, är önskemålet att flickan placeras tillsammans med en eller två av sina systrar. Flickan behöver en varm och trygg familj som kan erbjuda omsorg och stöd. Det får gärna finnas husdjur i familjen. Flickan har hög frånvaro och behöver mycket stöd kring sin skolgång. Som familjehem behöver man finnas där, men samtidigt ha tålamod med att flickan, till en början, kanske inte söker så mycket kontakt eller vill prata. Flickan har tidigare ridit.  

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00. 

 • Vi söker familjehem till en flicka född 2009. Hon är uppvuxen i en stor familj och om det är möjligt, är önskemålet att flickan placeras tillsammans med en eller två av sina systrar. Flickan behöver en varm och trygg familj som kan erbjuda omsorg och stöd. Det får gärna finnas husdjur i familjen. Flickan har hög frånvaro och behöver mycket stöd kring sin skolgång. Som familjehem behöver man finnas där, men samtidigt ha tålamod med att flickan, inte söker så mycket kontakt eller vill prata. Hon tycker om och är väldigt duktig på att rita. Har tidigare gått i scouterna. 

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00. 

 • Vi söker familjehem till en flicka född 2010. Hon är uppvuxen i en stor familj. Flickan behöver en varm och trygg familj som kan erbjuda omsorg och stöd. Det får gärna finnas husdjur i familjen. Flickan går i åk 5, men har hög frånvaro och behöver mycket stöd kring sin skolgång. Som familjehem behöver man finnas där, men samtidigt ha tålamod med att flickan, inte söker så mycket kontakt eller vill prata. Hon tycker om att vara med sin bästa kompis. 

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00. 

 • En pojke som är yngst i en större syskonskara behöver ett hem där han får växa upp under trygga familjeförhållanden. Pojken är charmig, rolig och gillar matlagning. Han tycker om djur och att ha en aktiv fritid med bollsporter samt leka med jämnåriga kamrater. Pojken behöver vuxenstöd i skolarbetet. Umgänge med ursprungsfamilj sker i Alingsås varje månad.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00.

 • Vi söker en familj som har tidigare erfarenhet av uppdrag från socialtjänsten och som är öppen för det samarbete som krävs med föräldrar och socialtjänst. Uppdraget är i grunden varannan helg men önskvärt är en möjlighet till flexibilitet, då tillfälliga behov av utökning av tiden i kontaktfamiljen kan komma att uppstå.

  Den yngsta flickan är väldigt aktiv och behöver mycket uppmärksamhet, medan storasyster är mer känslig som person. Båda barnen gillar utomhuslek, pyssla, måla och räkna. De gillar också att leka med lera, lyssna på musik och att cykla. Barnen har inga allergier och tycker om djur.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322 – 61 60 00.

   

 • Flickan är utåtriktad och kreativ och tycker om att pyssla. Hon är intresserad av musik, dans och djur. Nu bor flickan i ett jourhem och går i skola i Alingsås.

  Utifrån flickans sjukdomsbild behöver tilltänkt familjehem utbildas av vården för att kunna hjälpa och vägleda henne i vardagen. På grund av flickans behov gör socialtjänsten bedömningen att en av familjehemsföräldrarna inledningsvis och eventuellt fortsättningsvis behöver avstå från förvärvsarbete. Detta kommer ersättas från socialtjänsten som en del av uppdraget för flickan.

  Som familjehem till flickan behöver ni ha ett samarbete och tät uppföljning tillsammans med vårdkontakter, socialtjänst och skola samt vårdnadshavare.

  Som familjehem behöver ni vara trygga vuxna med tid och engagemang att samverka kring flickans fortsatta utveckling.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

Besökstider/öppettider

Måndag kl. 08–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08–16.30
Fredag kl. 08–15

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet Familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen