Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet skall återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Intresseanmälan

Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

Utredning

När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen. 

Utbildning

Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

Avtal och ersättning

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet skall vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. 

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

 • En omkostnadsersättning som skall täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
 • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Intresseanmälan för att bli familjehem

Familjehem sökes till barn

 • Pojken är sedan årsskiftet placerad i ett jourhem och fungerar väl i den familjen. Han är öppen och positiv samt leker som andra jämnåriga barn. Pojken har precis börjat förskoleklass och därför är det önskvärt att han så snart som möjligt kan placeras i ett stadigvarande familjehem.

  Pojken har föräldrar och andra anhöriga i Alingsås som är viktiga för honom och som han behöver kunna träffa regelbundet.

  Kontakta familjehemssekreterare via kommunens växel på 0322-61 60 00.

 • Flickan är nu placerad i ett jourhem. Hon tyr sig gärna till vuxna och trivs i hemmiljö. Hon är mestadels en glad och lugn tjej och hon tycker om djur.

  Som familjehem till flickan blir ni del av en gemenskap med andra familjehem till flickans syskon (hon är yngst) för att syskonen ska ges möjlighet att träffas. 

  Som familjehem till flickan vill vi att ni är trygga och stabila vuxna med tid och utrymme att ägna er åt flickan. Vi ser gärna att ni är ett par utan barn, eller har lite äldre barn.

  Vi ser gärna att ni är nyfikna och lyhörda för flickans behov av att vara tillsammans och dela vardagen. 

  Kontakta familjehemssekreterare via kommunens växel på 0322-61 60 00.

Besökstider/öppettider

Måndag kl 08.00–17.30
Tisdag–torsdag kl 08.00–16.30
Fredag kl 08.00–15.00

Besöksadress
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Familjehemsenheten

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Familjehemsenheten, Socialförvaltningen