Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en välfungerande och strukturerad vardagsmiljö.

Texten uppdaterad 2021-11-09

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro. 

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.

Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara överens om att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är att barnet skall återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

Intresseanmälan

Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post, brev eller anmäla intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling, där vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

Utredning

När du har anmält intresse att bli familjehem bokar vi ett första möte hemma hos dig. Vi kontrollerar myndigheters register: Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke.

I utredningen ingår också fördjupade samtal med dig och samtal med referenter. Vi vill också prata med barn som bor i familjen. 

Utbildning

Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

Avtal och ersättning

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Syftet med avtalet skall vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

Ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. 

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

 • En omkostnadsersättning som skall täcka merkostnader som exempelvis mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
 • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård.

Nedan finns aktuella annonser. Klicka på plussymbolen för att läsa mer om varje enskilt barn och ungdom som behöver ett familjehem.

Intresseanmälan för att bli familjehem

Aktuella familjehemsannonser

 • Vi söker ett lämpligt hem till ett syskonpar som kan växa upp under trygga förhållanden med känsla av familjegemenskap. Pojken är yngst, han är charmig, social, gillar matlagning, att utöva bollsporter och spela instrument. Tonårstjejen är ansvarstagande och mer försiktigt lagd. Flickan trivs med att umgås med vänner och de vuxna i hemmet, tända levande ljus, krypa upp i soffan och mysa med en kopp te. Fördel med närhet till Alingsås då umgängen med ursprungsfamiljen sker månadsvis i socialtjänstens lokaler.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Vi söker jourfamilj alternativt familjehem till en glad pojke som gillar aktiviteter, åka bil, hundar och att leka med andra barn.

  Pojken har diagnos inom autismspektrum med en utvecklingsförsening och behöver tillsyn dygnets alla vakna timmar. Han behöver stöd i sociala relationer samt viss stöd kring matsituationer och hygien. Utifrån pojkens behov ser vi gärna att en vuxen finns hemma på heltid. Detta kommer ersättas från socialtjänsten som en del av uppdraget för pojken. Regelbunden avlastning i form av korttidsboende enligt LSS finns.

  Krav är att jourhemmet/familjehemmet finns i Alingsås så pojken får ha kvar sin fortsatta skolgång och fritids i Alingsås där han trivs mycket gott. Viktigt är att jourhemmet/familjehemmet har erfarenhet av autism, utvecklingsförsening och de svårigheter det kan medföra samt inte har andra barn eller djur i sitt hem.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

 • Flickan är utåtriktad och kreativ och tycker om att pyssla. Hon är intresserad av musik, dans och djur. Nu bor flickan i ett jourhem och går i skola i Alingsås.

  Utifrån flickans sjukdomsbild behöver tilltänkt familjehem utbildas av vården för att kunna hjälpa och vägleda henne i vardagen. På grund av flickans behov gör socialtjänsten bedömningen att en av familjehemsföräldrarna inledningsvis och eventuellt fortsättningsvis behöver avstå från förvärvsarbete. Detta kommer ersättas från socialtjänsten som en del av uppdraget för flickan.

  Som familjehem till flickan behöver ni ha ett samarbete och tät uppföljning tillsammans med vårdkontakter, socialtjänst och skola samt vårdnadshavare.

  Som familjehem behöver ni vara trygga vuxna med tid och engagemang att samverka kring flickans fortsatta utveckling.

  Kommunens familjehemssekreterare nås via växeln på 0322-616000.

Besökstider/öppettider

Måndag kl 08.00–17.30
Tisdag–torsdag kl 08.00–16.30
Fredag kl 08.00–15.00

Besöksadress
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Familjehemssekreterarna nås via växeln och kan svara på frågor om ansökan och vad det innebär att vara familjehem.

Enhet familjehem

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Enhet familjehem, Socialförvaltningen