Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HemTrevnad

Texten uppdaterad 2020-05-04

HemTrevnads verksamhetsidé är att erbjuda en kvalitativ och effektiv lösning, att erbjuda dem som erhållit hemtjänst valfrihet, som syftar till att vidareutveckla verksamheter och idéspridning inom vård och omsorg.

Våra verksamhetsmål är att tillgodose äldres behov av vård, omsorg och service till en erkänt hög kvalité. Verksamheten bygger på respekt och integritet för den enskilde, vilket skapar trygghet, värme och livskvalitet hos våra kunder och deras anhöriga. Våra anställda skall ges möjlighet till medinflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Vi erbjuder servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Vi finns över hela kommunen.

Claes Bergvall

NULL

Verksamhetschef HemTrevnad, Hemtrevnad

Madeleine Blomgren

NULL

Verksamhetschef HemTrevnad