Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HemTrevnad

Texten uppdaterad 2021-04-14

HemTrevnads verksamhetsidé är att erbjuda en kvalitativ och effektiv lösning, att erbjuda dem som erhållit hemtjänst valfrihet, som syftar till att vidareutveckla verksamheter och idéspridning inom vård och omsorg.

Våra verksamhetsmål är att tillgodose äldres behov av vård, omsorg och service till en erkänt hög kvalité. Verksamheten bygger på respekt och integritet för den enskilde, vilket skapar trygghet, värme och livskvalitet hos våra kunder och deras anhöriga. Våra anställda skall ges möjlighet till medinflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Vi erbjuder servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Vi finns över hela kommunen.

Claes Bergvall

NULL

Verksamhetschef HemTrevnad, Hemtrevnad

Madeleine Blomgren

NULL

Verksamhetschef HemTrevnad