Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Här kan du få hjälp och stöd

Denna sida innehåller information var du kan vända dig om du eller någon i din närhet utsätts för våld i en nära relation. Men även till dig som utsätter andra för våld och behöver hjälp.

Texten uppdaterad 2021-09-14

Är det akut, ring alltid 112

För att göra en polisanmälan, ring 114 14.

Socialtjänsten/Socialförvaltningen

Socialtjänsten har kunskap och erfarenhet av att möta vuxna och barn som är utsatta för våld. Vi kan hjälpa med stöd och skydd. Ring växeln på 0322 – 61 60 00.

Är det akut kan du på kvällar och helger ringa Socialjouren.

Brottsofferjouren Alingsås

Brottsofferjouren erbjuder samtal och information till dig som brottsoffer.

Telefon: 0322-63 97 97 
E-post: info@alingsas.boj.se 

Unga relationer

Unga relationer är en webbsida och stödchatt till dig som är utsatt för eller utövar våld. Den vänder sig till unga upp till 20 år.

BRIS

Bris finns för barn – där kan du prata, mejla eller chatta med en vuxen. Öppet dygnet runt.

Telefon: 116 111
Hemsida: Bris.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen kan du ringa till dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Webbsidan finns på flera språk.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan vara hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, och ingen registreras.  

Telefon: 0322-137 65
E-post: olivia.alingsas.@roks.se

Tjejjouren Olivia

Tjejouren har en chatt måndagar kl 18–20. Det finns även möjlighet till stödsamtal.

E-post: tjejjourenolivia@gmail.com

RFSL Stödmottagning

Stödmottagningen vänder sig till HBTQ-personer som är utsatta för våld och kränkningar.

Telefon: 020-34 13 16

Utväg Södra Älvsborg

Utväg erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till de som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29. Mer information på www.utvag.se

NKC – Nationellt forum för kvinnofrid

Centrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Vårdcentral, jourcentral, primärvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling om du är utsatt för våld i nära relationer. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning. 

Enhet vuxna

NULL

Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen