Anhörigstöd och hjälp

Return öppenvård

Öppenvård för beroende och anhöriga.

Besöksadress: Norrlandsgatan 3, Alingsås
Information och kontakt: Return öppenvård

SOL-verksamheten

En pedagogisk gruppverksamhet för barn och föräldrar som har en påfrestande livssituation med missbruk/riskbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation. Verksamheten erbjuder även grupper för barn som har skilda föräldrar i "Skilda världar" och enskilda samtal för barn i "Trappan".

Telefon: 0322-61 69 98 eller mobil: 070-675 08 41

ALANON - Anonyma alkoholisters anhöriga

Onsdagar kl 19.00 i Kabomhuset, våning 3

Besöksadress: Västra Ringgatan 6, trappa 2, våning 3
Telefon: 0322-121 07

FMN - Föräldraföreningen mot narkotika

Erbjuder rådgivning, stödsamtal, självhjälpsgrupper, föreläsningar, familjelivskurser, drogtester samt motivationssamtal.

Telefon: 031-12 89 01

Spelberoendes förening Göteborg

Möte måndagar kl 18.30–20.30

Besöksadress: Masthuggsliden 4, Göteborg
Telefon: 031-704 14 41, Jour: 031-704 14 42