person som blåser på blomma så frön flyger iväg

Psykisk ohälsa

För dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som behöver stöd i ditt boende eller för att delta i aktiviteter finns flera former av stöd.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet.

Daglig sysselsättning

Aktivitet för dig i yrkesverksam ålder som inte har arbete eller studier. Du kanske behöver hitta rutiner och struktur i din vardag. Kanske vill du delta i ett arbetsliknande sammanhang. För att delta i daglig sysselsättning behöver du ett beslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Alingsås kommuns dagliga sysselsättningar heter Gläntan och Kompassen

Aktivitetshuset Gläntan

Öppen verksamhet med aktiviteter, gemenskap och socialt liv för att bryta isolering, vara kreativ och ge mening till din tid.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig att ha ett självständigt liv genom att minska isolering, följa med dig på fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer. Du känner att du saknar sällskap eller har svårt att knyta sociala kontakter.

Bostad med särskild service

Hjälp till dig som inte klarar av att bo i egen bostad och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd dygnet runt.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Hjälp till barn och unga

För dig som är ung och bor i Alingsås kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du mår dåligt.