Nätverk och föreningar

Föräldrar och anhöriga har ofta behov av att träffa andra i samma situation. Nätverk och träffpunkter är inte föreningar - det är personer som väljer att träffas eller hålla kontakt en tid.

Nätverket NPF i Alingsås

NPF betyder "neuropsykiatriska funktionshinder" och omfattar bland annat Autism, ADHD, Tourette och Asperger.

Nätverket NPF i Alingsås är ett nätverk för föräldrar, anhöriga och andra intresserade. NPF-nätverk finns i flera kommuner. Nätverket stöttar varandra och delar med sig av tankar och erfarenheter. De arbetar för att vara en röst i Alingsås kommun i frågor  som gäller skola och barns rättigheter till ett gott liv trots utmaningar.

Nätverkets facebookgrupp är en sluten grupp. Vill du gå med i nätverket kan du kontakta Karin Messer, 0702-26 26 67. 

Föreningsregistret

Sök föreningar  i Alingsås kommun

Förbundet unga rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade är en förening för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Föreningen arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige och är politiskt och religiöst obundna.

DHR

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

RBU

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar