Nätverk och föreningar

Föräldrar och anhöriga har ofta behov av att träffa andra i samma situation. Nätverk och träffpunkter är inte föreningar - det är personer som väljer att träffas eller hålla kontakt en tid.

Nätverket NPF i Alingsås

NPF betyder "neuropsykiatriska funktionshinder" och omfattar bland annat Autism, ADHD, Tourette och Asperger.

Nätverket NPF i Alingsås är ett nätverk för föräldrar, anhöriga och andra intresserade. NPF-nätverk finns i flera kommuner. Nätverket stöttar varandra och delar med sig av tankar och erfarenheter. De arbetar för att vara en röst i Alingsås kommun i frågor  som gäller skola och barns rättigheter till ett gott liv trots utmaningar.

Cafékvällar

Öppet för alla intresserade, även om du inte är med i nätverket. Fika finns till självkostnadspris. Du behöver inte anmäla att du kommer.

Hösten 2018 onsdagar på Aktivitetshuset Gläntan, Nygatan 11: Kl 18.30–20.30 den 25 juli, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december.

Länk till andra anhörigcaféer och mötesplatser

Facebookgrupp

Nätverkets facebookgrupp är en sluten grupp. Vill du gå med i nätverket kan du kontakta Karin Messer, 0702-26 26 67. Du kan också fråga Karin om cafékvällarna.