Näringslivsrådet
Från vänster: Kjell Hult, Marika Berghiller, Lars Påfvelsson, Malin Helltén, Susann Haggren, Magnus Haggren, Ken Petersson.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Alingsås är att jämföra med en styrgrupp för Alingsås Business Center. Rent juridiskt är begreppet för näringslivsrådet ett s k självförvaltningsorgan som är ett begrepp inom kommunallagen.

Totalt består rådet av 4 representanter från näringslivet, valda av företagsföreningar med riksorganisation (Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF) och 3 representanter från kommunen.

Dessa personer representerar näringslivet och kommunen i Näringslivsrådet:

För kommunen:

magnus [dot] haggren [at] alingsas [dot] se (Magnus Haggren, kommundirektör)

kjell [dot] hult [at] alingsas [dot] se (Kjell Hult, Utvecklingschef)

malin [dot] hellten [at] alingsas [dot] se (Malin Helltén, Kommunikations- och marknadsföringschef)

 

För Näringslivet:

Ken Petersson

ken [dot] petersson [at] telia [dot] com (Ken Petersson, Företagarna)

Marika Berghiller

marika [at] berghiller1 [dot] se (Marika Berghiller, Alingsås Handel)

Lars Påfvelsson

l [dot] pafvelsson [at] telia [dot] com (Lars Påfvelsson, LRF)

Susann Haggren

susann [dot] haggren [at] fastighetsagarna [dot] se (Susann Haggren, Fastighetsägarna)