Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Alingsås är att jämföra med en styrgrupp för Alingsås Business Center. Rent juridiskt är begreppet för näringslivsrådet ett s k självförvaltningsorgan som är ett begrepp inom kommunallagen.

Totalt består rådet av 4 representanter från näringslivet, valda av företagsföreningar med riksorganisation (Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF) och 3 representanter från kommunen.

Dessa personer representerar näringslivet och kommunen i Näringslivsrådet:

För kommunen:

Susanne Wirdemo, tf kommundirektör
Telefon: 0322-61 71 72

Malin Helltén, kommunikations- och marknadsföringschef
Telefon: 0322 - 61 61 27

Vakans

 

 

För Näringslivet:

Ken Petersson

Ken Petersson, Företagarna

Marika Berghiller

Marika Berghiller, Alingsås Handel

Lars Påfvelsson

Lars Påfvelsson, LRF

Miodrag Jovanovic´, Fastighetsägarna