Näringslivsrådet
Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet roll är att skapa samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås. Syftet är att bidra till att skapa ett attraktivare företagsklimat, bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och därmed ökad sysselsättning, samt uppnå en kraftigt förbättrad nivå i näringslivsranking för att permanenta en topp 20-placering. 

Kommunstyrelsen upprättar mål, lägger fast åtaganden och ekonomiska medel.

Totalt består rådet av 5 representanter från näringslivet, valda av företagsföreningarna Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF, Teknikföretagen och 4 representanter från kommunen.

Dessa personer representerar kommunen och näringslivet i Näringslivsrådet:

Maria Standar, kommundirektör (ordf.)

Cecilia Knutsson, Tf. Samhällsbyggnadschef

Jenny Perslow, Tillväxt- och exploateringschef

Niklas Ehnfors, Kommunikationschef

Johan Lindahl, Företagarna

Marie Langwagen, Alingsås Handel

Lars Påfvelsson, LRF

Miodrag Jovanovic´, Fastighetsägarna

 

 

Adjungerande från kommunen:

  • Maria Jacobsson, avd chef Miljöskyddskontoret
     
  • Anneli Schwartz, förvaltningschef utbildningsförvaltningen & t.f. förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
  • Daniel Filipsson, kommunalråd (M)

 

Minnesanteckningar från näringslivsråden finner du i länklistan nedan.
Anteckningarna förs av Angelica Larsson, näringslivsstrateg på kommunens näringslivsenhet: angelica [dot] larsson [at] alingsas [dot] se, 0322-61 69 01.