Näringslivsrådet

Näringslivsrådet roll är att skapa samsyn mellan företag och kommun kring näringslivsutvecklingen i Alingsås. Kommunstyrelsen upprättar mål, lägger fast åtaganden och ekonomiska medel.

Totalt består rådet av 5 representanter från näringslivet, valda av företagsföreningar med riksorganisation (Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF) och 3 representanter från kommunen.

Dessa personer representerar kommunen och näringslivet i Näringslivsrådet:

Anneli Schwartz, tf. kommundirektör

Johan Lindahl, Företagarna

Marie Langwagen, Alingsås Handel

Lars Påfvelsson, LRF

Miodrag Jovanovic´, Fastighetsägarna

Thomas Johansson, Teknikföretagen

 

Adjungerande från kommunen:

  • Maria Jacobsson, t.f. förvaltningschef tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret

 

  • Anneli Schwartz, förvaltningschef utbildningsförvaltningen & t.f. förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

 

  • Daniel Filipsson, kommunalråd (M)