Anmälan till Kulturskolan

Om anmälan

Du kan anmäla ditt barn på våren (inför nytt läsår) från det år då barnet fyller kursens minimiålder.

OBS! Vi tar emot anmälningar endast från elever som är folkbokförda i Alingsås kommun.

 

För att vi ska kunna planera inför läsåret 2017/2018 så behöver vi få in anmälan senast den 5 maj.

Det går dock att anmäla sig under hela året. Vi tar in elever så snart plats blir ledig. Höstterminen startar med undervisning under vecka 36.

Gör en ny anmälan för varje kurs du vill delta i.

Besked om antagning

Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum. Anmälningar inkomna efter att kurserna blivit fulltaliga placeras i kö. Besked om antagning för hösten -17 skickas ut i mitten av juni och kallelse till upprop eller första lektion skickas ut i mitten av augusti.

Inställda lektioner meddelas via sms

Därför är det viktigt att du i anmälan lämnar aktuellt mobilnummer och mejladress. Glöm inte meddela oss då ni byter nummer och adress. Vi kan ibland skicka andra meddelanden via sms och mejl – håll utkik även efter dessa.

Välj ur vårt utbud och anmäl via vår e-tjänst

 

E-tjänst
Tillhörande information