Miljöskyddskontoret

Sveagatan 12

Miljöskyddskontoret tar emot besök efter bokning med aktuell handläggare. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Har du inte redan en kontaktperson kan du skicka ett epost till miljo [at] alingsas [dot] se och beskriva ditt ärende så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt handläggare för ditt ärende. Tanken med att boka besöken är att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag. När du bokar kan vi förbereda ditt besök och se till att du får träffa rätt handläggare. Du kan även be om att vi träffas på servicekontoret i Sollebrunn. 

I Sveagatans entré kan du bland annat lämna in handlingar, skriva ut blanketter eller lämna ett meddelande om att du vill bli kontaktad.

Tel: Kommunens centrala växel 0322-61 60 00.

E-post: miljo [at] alingsas [dot] se

Besöksadress: Sveagatan 12

Postadress:441 81 Alingsås

 

Miljöskyddschef

Maria Jacobsson
Telefon: 0322 - 61 72 43

Administration

Administratör
Anita Friskopp-Claesson
Telefon: 0322 - 61 63 36

Administratör
Maria Widell Andersson
Telefon: 0322 - 61 67 31

Nämndsekreterare
Peter Porss
Telefon: 0322-61 62 20

 

Avdelning Livsmedel & Hälsoskydd

Avdelningschef Livsmedel & Hälsoskydd
Anna Ebbesson
Telefon: 0322 - 61 65 56

Vi jobbar med tillsyn inom livsmedelsområdet:

Miljöskyddsinspektör
Inger Brissman
Telefon: 0322-61 60 92

Miljöskyddsinspektör
Anna Hedén
Telefon: 0322 - 61 69 27

Miljöskyddsinspektör
Tomas Barthel
Telefon: 0322-61 69 56

Miljöskyddsinspektör
Lisa Kutti Wickberg
Telefon: 0322-61 63 35

Miljöskyddsinspektör
Ninni Andersson
Telefon: 0322-61 63 38

 

Vi jobbar med övergripande miljöplanering, hälsoskyddsfrågor, miljöövervakning av luft samt naturvård:

Miljöskyddsinspektör
Sture Alexandersson
Telefon: 0322 - 61 63 33
Övergripande miljöplanering och miljöövervakning, hälsoskyddsfrågor, strandskydd och tillsyn på lantbruk

Miljöskyddsinspektör
Ygor Geyer 
Telefon: 0322 - 61 71 82
Övergripande miljöplanering och hälsoskyddsfrågor, strandskydd

Miljöskyddsinspektör
Fredrik Holmqvist
Telefon: 0322 - 61 63 34
Hälsoskyddsfrågor

Kommunekolog
Jenny Leonardsson
Telefon: 0322 - 61 60 61
Naturvård. Vattenvård. Övergripande miljöplanering.

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0322 - 61 61 47

 

Avdelning Miljö & Vatten

Avdelningschef Miljö & Vatten
Marie Berghult
Telefon: 0322-61 71 54

Vi jobbar med tillsyn över anmälnings- och tillståndpliktiga verksamheter, kemikalier, cisterner, förorenade områden och avfall:

Miljöskyddsinspektör
Susanna Adolfsson
Telefon: 0322 - 61 69 11
Förorenade områden, schaktmassor
Miljötillsyn på oljeavskiljare, bensinstationer och fordonstvättar

Miljöskyddsinspektör
Karin Ohls
Telefon: 0322-61 71 81
Miljötillsyn på bensinstationer, fordonstvättar, ytbehandlare, förbränningsanläggningar, industrier, kemikalietillsyn, deponier, oljeavskiljare

Miljöskyddsinspektör
Ulrika Pettersson
Telefon: 0322-61 72 51
Miljötillsyn på kemikalietillsyn, cisterner, fordonstvättar, mekaniska verkstäder, industrier, ytbehandlare, oljeavskiljare

Miljöskyddsinspektör
Staffan Kaltin
Telefon: 0322-61 72 53
Miljötillsyn på täkter, nedlagda deponier, förorenade områden, kemikalietillsyn

Miljöskyddsinspektör
Annika Englund Karlsson
Telefon: 0322-61 71 84
Miljötillsyn på fordonstvättar, energieffektivisering, avfall, täkter, köldmedia, industrier

Miljöskyddsinspektör
Jenny Spånglund
Telefon: 0322-61 69 76
Miljötillsyn fordonstvättar, avfall, täkter, köldmedia, industrier, kemikalietillsyn

 

Vi jobbar med enskilda avlopp, värmepumpar, dagvatten och miljöövervakning av vatten:

Miljöskyddsinspektör
Thomas Lenberg
Telefon: 0322-61 72 50
Enskilda avlopp, värmepumpar, vattenövervakning

Miljöskyddsinspektör
Jeff Lundh
Telefon: 0322 - 61 63 32
Enskilda avlopp, värmepumpar

Miljöskyddsinspektör
Lena Braf
Telefon: 0322-61 67 88
Enskilda avlopp, värmepumpar, dagvatten

Miljöskyddsinspektör
Lisa Rehder
Telefon: 0322-61 69 28
Enskilda avlopp och tillsyn på lantbruk

Miljöskyddsinpektör
Per Reinholdtzon
Telefon: 0322 - 61 63 31
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör
Mattias Calling
Telefon: 0322-61 60 97
Enskilda avlopp och projektinriktad miljötillsyn