Miljöskyddskontoret

Sveagatan 12

Miljöskyddskontoret inför ett digitalt bokningsystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag. När du bokar kan vi förbereda ditt besök och se till att du får träffa rätt handläggare. Du kan även boka oss på servicekontoret i Sollebrunn. I samband med att bokningssystemet införs stänger vi kontoret för drop-in besök. Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar. Brev går bra att lägga i brevlådan vid ingången.

Tel: Kommunens centrala växel 0322-61 60 00.

Fax: 0322-63 88 68

E-post: miljo [at] alingsas [dot] se

Besöksadress: Sveagatan 12

Postadress:441 81 Alingsås

 

Miljöskyddschef

Caroline Hagström
Telefon: 0322 - 61 72 52

Administration

Administratör
Anita Friskopp-Claesson
Telefon: 0322 - 61 63 36

Administratör
Maria Widell-Andersson
Telefon: 0322 - 61 67 31

Nämndsekreterare
Peter Porss
Telefon: 0322-61 62 20

 

Avdelning Livsmedel & Hälsoskydd

Avdelningschef Livsmedel & Hälsoskydd
Anna Ebbesson
Telefon: 0322 - 61 65 56

Vi jobbar med tillsyn inom livsmedelsområdet:

Miljöskyddsinspektör
Ann Tengqvist
Telefon: 0322 - 61 69 27

Miljöskyddsinspektör
Annelie Närlundh
Telefon: 0322 - 61 63 38

Miljöskyddsinspektör
Inger Brissman
Telefon: 0322-61 60 92

Miljöskyddsinspektör
Katarina Björk-Åkesson
Telefon: 0322 - 61 63 35

Miljöskyddsinspektör
Tomas Barthel
Telefon: 0322-61 69 56

Vi jobbar med övergripande miljöplanering, hälsoskyddsfrågor, miljöövervakning av luft samt naturvård:

Miljöskyddsinspektör
Sture Alexandersson
Telefon: 0322 - 61 63 33
Övergripande miljöplanering och miljöövervakning, hälsoskyddsfrågor, strandskydd och tillsyn på lantbruk

Miljöskyddsinspektör
Ygor Geyer 
Telefon: 0322 - 61 71 82
Övergripande miljöplanering och hälsoskyddsfrågor, strandskydd

Miljöskyddsinspektör
Anders Löfgren
Övergripande miljöplanering och hälsoskyddsfrågor

Kommunekolog
Jenny Leonardsson 
Telefon: 0322 - 61 60 61
Naturvård. Vattenvård. Övergripande miljöplanering.

Avdelning Miljö & Vatten

Avdelningschef Miljö & Vatten
Maria Jacobsson
Telefon: 0322-61 72 43

Vi jobbar med tillsyn över anmälnings- och tillståndpliktiga verksamheter, kemikalier, cisterner, förorenade områden och avfall:

Miljöskyddsinspektör
Susanna Olsson
Telefon: 0322 - 61 69 11
Förorenade områden, schaktmassor
Miljötillsyn på oljeavskiljare, bensinstationer och fordonstvättar

Miljöskyddsinspektör
My Peterson
Telefon: 0322-61 69 76
Köldmedier, kemikalietillsyn
Miljötillsyn på fordonstvättar och verkstäder 

Miljöskyddsinspektör
Sverre Dahlgren
Telefon: 0322-61 72 84
Avfall samt miljötillsyn på ytbehandlare, tryckerier, fordonstvättar och kemtvättar

Miljöskyddsinspektör
Karin Ohls
Telefon: 0322-61 71 81
Miljötillsyn bensinstationer, fordonstvättar, ytbehandlare, förbränningsanläggningar, kemikalietillsyn

Vi jobbar med enskilda avlopp, värmepumpar, dagvatten och miljöövervakning av vatten:

Miljöskyddsinspektör
Thomas Lenberg
Telefon: 0322-61 72 50
Enskilda avlopp, värmepumpar, vattenövervakning

Miljöskyddsinspektör
Jeff Lundh
Telefon: 0322 - 61 63 32
Enskilda avlopp, värmepumpar

Miljöskyddsinspektör
Lena Braf
Telefon: 0322-61 67 88
Enskilda avlopp, värmepumpar, dagvatten

Miljöskyddsinspektör
Lisa Rehder
Telefon: 0322-61 69 28
Enskilda avlopp och tillsyn på lantbruk

Miljöskyddsinpektör
Per Reinholdtzon
Telefon: 0322 - 61 63 31
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör
Martha Rita Wanjiku
Telefon: 0322 - 61 60 91
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör 
Andrea Peterson
Telefon: 0322 - 61 60 93
Enskilda avlopp och projektinriktad miljötillsyn

Miljöskyddsinspektör
Mattias Calling
Telefon: 0322-61 60 97
Enskilda avlopp och projektinriktad miljötillsyn

 

Tillhörande information