Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkt till Miljöskyddsnämnden

Texten uppdaterad 2021-03-05

Miljöskyddsnämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljö, hälsa, livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan och har tillsyn inom strandskyddet.

Om du vill lämna in ett klagomål på din boendemiljö ska du istället läsa mer på den här sidan.

E-tjänst lämna synpunkt

Här finns e-tjänsterna som du kan använda för att lämna din synpunkt till någon av kommunens ansvariga nämnder. Välj den nämnd som passar din synpunkt bäst. För mer övergripande frågor kan du vända dig till Kommunstyrelsen.

Alingsås kommun