Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkt till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet och inköpsadministration.

Alingsås kommun