Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna synpunkt

Här kan du enkelt framföra din synpunkt eller lämna förslag.

Texten uppdaterad 2021-12-16

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans. 

Välj område

Om du väljer område/instans själv kan vi ge dig ett snabbare svar.

Kommunledning »

Övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se och inköpsadministration.

Barn och skola mellan 1-16 år »

Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Bygga och bo »

Bygglov, detaljplanering, exploatering och naturvårdsfrågor, kartor, adressättning och lägenhetsregister. Gator/vägar, parkering, kollektivtrafik, parker, avfall, vatten och avlopp.

Gymnasieutbildning, Campus Alingsås

Gymnasiefrågor, Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild vuxenutbildning (Särvux), sfi-studier för dig med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning. 

Kultur och fritid

Bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, djurpark, Nolhagahallens sim – och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljö och Natur »

Övervakning och tillsyn enligt miljölagstiftningen, Livsmedelslagen och delar av Tobakslagen. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Sociala frågor »

Lämna synpunkter till socialnämnden som rör stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget- och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

Vård och omsorg »

Hemtjänst, äldreboende, funktionsnedsättning, trygghetslarm, hemsjukvård, rehabilitering, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigstöd, fixartjänst, trygghetsboende.

Invandrare och flykting »

Integrationsavdelningen är organiserad under Kultur- och utbildningsförvaltningen. Avdelningen består av en avdelningschef, tre flyktingsekreterare, en administratör, en flyktingpedagog samt en informatör.

Alingsås kommun