sv Swedish

Lämna synpunkt

Här kan du enkelt framföra din synpunkt, ditt klagomål eller lämna förslag.

Texten uppdaterad 2022-11-30

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans. 

Välj område

Om du väljer område/instans själv kan vi ge dig ett snabbare svar.

Kommunledning »

Övergripande planering i kommunen, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se och inköpsadministration.

Barn och skola från 1-16 år »

Förskoleverksamhet, grundskola och särskola från 1-16 år. Du kan även ringa till barn- och ungdomskontoret direkt på telefon 0322-61 63 50.

Bygga och bo »

Bygglov, detaljplanering, exploatering och naturvårdsfrågor, kartor, adressättning och lägenhetsregister. Gator/vägar, parkering, kollektivtrafik, parker, avfall, vatten och avlopp.

Gymnasieutbildning, Campus Alingsås

Gymnasiefrågor, Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild vuxenutbildning (Särvux), sfi-studier för dig med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning. 

Kultur och fritid

Bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, djurpark, Nolhagahallens sim – och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljö och Natur »

Övervakning och tillsyn enligt miljölagstiftningen, Livsmedelslagen och delar av Tobakslagen. Miljöskyddsnämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Sociala frågor »

Lämna synpunkter till socialnämnden som rör stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget- och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

Vård och omsorg »

Hemtjänst, äldreboende, funktionsnedsättning, trygghetslarm, hemsjukvård, rehabilitering, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigstöd, fixartjänst, trygghetsboende.

Invandrare och flykting »

Integrationsavdelningen är organiserad under Kultur- och utbildningsförvaltningen. Avdelningen består av en avdelningschef, tre flyktingsekreterare, en administratör, en flyktingpedagog samt en informatör.

Alingsås kommun