Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Protokoll
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2019-06-04
Paragraf: 
36-41
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet, vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2019-07-01