Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Typ: 
Anslag
Plan- och byggärenden
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-02-06
Paragraf: 
14-25
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-03-01