Protokoll kultur- och utbildningsnämnden

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kultur- coh utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-05-13
Förvaringsplats för protokollet: 
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2020-06-09