Meddelande om antagande

Typ: 
Anslag
Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 19 november 2018, § 194, antagit ”Ändring av Detaljplan B 185B för Stora Mellby, Tak på idrottsplats”. Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 23 november 2018, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
sön, 2018-12-16