Kommunstyrelsen protokoll från den 11 maj 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-05-11
Paragraf: 
§§ 71-87
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-06-05