Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommande tomter

Verksamhetsmark omfattar både tomter för industri och handel.

Texten uppdaterad 2021-03-19

Nedan listas kommunens kommande tomter för verksamhetsmark.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Kommande tomter

  • Just nu pågår arbetet med en sammanhållen strategisk planering. Tills dess att det arbetet är klart kommer fastigheten inte finnas tillgänglig för försäljning.

    Fastigheten Nolby 37:25 utgör ca 10 800 kvm. För fastigheten finns en gällande detaljplan (DP 197) som avser ändamål för industri, tekniska anläggningar och lager.

Jennie Andersson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten