Kommande tomter

Verksamhetsmark omfattar både tomter för industri och handel.

Texten uppdaterad 2022-06-23

Nedan listas kommunens kommande tomter för verksamhetsmark.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Kommande tomter

  • Bälinge företagspark ska vara väl fungerande med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Syftet med området är att det ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats.

    Detaljplan för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i juni 2021.

    Inom området pågår nu framtagande av detaljplan för etapp 2. Syftet med detaljplanen är att utreda och planera för utbyggnad av befintliga verksamhetsområden i Tokebacka och Bälinge.

    Bälinge Företagspark bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Vilken slags verksamheter som kan vara tänkbara i området behöver utredas vidare och efterfrågan hos marknadens aktörer är en av flera aspekter som tillför värde till planarbetet. Stor vikt läggs vid att  skapa förutsättningar för redan etablerade verksamheter som vill expandera eller verksamheter som av strategiska skäl ser fördelar med att  förflytta sin befintliga verksamhet till området.

Alingsås kommun