Brobacka slåtteräng

Brobacka

Brobacka är kommunens äldsta naturreservat från 1922. Reservatet utvidgades 1994 från 2 till 17 ha. Avsikten med reservatet är att visa på de mäktiga krafter som isälvarna utgjorde vid istidens avslutning och som svarvade ur flera stora jättegrytor.

I området finns ett tidigare naturum som drivs med hjälp av frivilliga stugvärdar under söndagar från maj till september. Genom området leder några märkta stigar, dels genom ängsmarken, dels genom jättegrytsområdet upp till utsiktsplatsen på Räkneberget. Här har man en storslagen utsikt över sjön Mjörn. Berget är även strategiskt för att studera sträckande fåglar vår och höst. 

 

På våren fagas området vid stugan och i början av augusti genomförs ett slåttergille av Alingsås lierade ängsgrupp. 

 

En minnessten informerar om ett slag mot danskarna under det nordiska sjuårskriget 1563-1570.

 

Markägare och förvaltare för Brobackareservatet är sedan 1994 Västkuststiftelsen.

 

Reservatets parkeringsplats når du från väg 180 vid Brobackakrysset. Sedan 2012 finns även en pendelhållplats för bussresenärer iordningställd i omedelbar anslutning till reservatet, "Brobacka korsväg".

 

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.