Sjö med fontän och näckrosor.

Nolhaga park

Nolhaga park är till sin utformning en romantisk engelsk park med franska och italienska stildrag. Parken blev allmän när Alingsås stad genom köp 1921 förvärvade slottet och parken. Avsikten med köpet, som finns inskrivet i stadsfullmäktiges beslut 1920, var att göra Nolhaga park till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”. Nolhaga skulle bevaras och utvecklas som park och naturområde för alingsåsborna.

Engelsk stil

Mitt i parken finns en rak axel som går från Nolhaga slott ner genom parken till Säveån. I anslutning till denna strikta axel slingrar sig parkgångarna i engelsk parkstil. Dagens Nolhaga är en uppskattad grön oas centralt belägen i Alingsås stad.

Uppskattad lekplats

Lekplatsen som är rymligt belägen framför slottet inbjuder till lek, picknick och avkoppling för hela familjen. Den nya lekplatsen invigdes i maj 2014 och är ett populärt utflyftsmål för många barnfamiljer.

Slottet - parkens vita pärla

Nolhaga slott reser sig som en pärla mitt i den vackra parken. Här anordnas olika evenemang.

Mjörn och promenadstigar

Norr om parken finns Nolhagaberg som sträcker sig från sjön Mjörn och in mot centrum. Här går stigar man kan följa och längst upp finns ett luftvärnstorn från andra världskriget.

Djurpark

Under 1950-talet byggdes en djurpark upp på enskilt initiativ med bl.a. fåglar i dammarna. Dagens djurpark är ett uppskattat inslag i parken.

Kolonilotter med odlingar

Väster om Nolhagaparken finns ett koloniområde. Koloniföreningen bildades 1944. Nära gamla pipbruket, som låg väster om Nolhaga trädgård, finns en jättegryta i berget.

Naturreservat och fågelskådning

Följer man Nolhagaallén ut mot Mjörn kommer man till Nolhagavikens naturreservat. Här betas strandängarna av kor och från det tillgänglighetsanpassade fågeltornet kan man observera en mängd olika fåglar och se ut över sjön. Här finns även en alskog, som i folkmun kallas ”Kongo”, som i stort sett är lämnad att sköta sig själv. Läs mer om naturen i Nolhagaområdet här.

 

Nolhaga Historia

Den första anlagda parken i Alingsås är Nolhaga park. Den var inte allmän park utan privat herrgårdspark. Jonas Alströmer köpte Nolhaga gård 1725 och utökade densamma genom att förvärva angränsande egendomar. Läs mer här om Nolhaga parks historia.

Karta

Javascript is required to view this map.