Potatisgris på väg från Järtas park in på Kungsgatan.
Järtas park

Järtas park

Barnens park

Järtas park återinvigdes hösten 2009 som barnens park. Parken har nu fått ett nytt konstverk i form av ett gäng "potatisgrisar" skapade av stenhuggaren Per Agelii. Tanken är att potatisgrisarna ska sätta igång fantasin och inbjuda till lek. I parken finns en liten scen som ibland används till mindre arrangemang. Parken har blivit tillgängligare ut mot gångstråket på Kungsgatan.

Växter och utsmyckning

I parken finns ett antal träd- och buskarter representerade. Några exempel är alm, björk, lind, blodlönn, bergkörsbär och rhoderendron. Längs Kungsgatan står en rad med rundoxlar.

Gatan och parken knyts samman genom en liten torgyta med en fontän vid namn ”Ägget”. Fontänen förvaras inomhus på vintern. Mitt i parken finns en bronsskulptur ”Lek med boll”. Den sattes upp 1966, två år efter att den lilla parken blivit nyanlagd. Skulpturen är gjord av Åke Thornblad som vid denna tid var lärare i skulptur vid Valands konstskola i Göteborg.

Historia

Området brukades som äng, åker eller kålgård 1769. Den tillhörde staden och låg direkt utanför östra infarten. I slutet av 1870-talet var det nödvändigt att åter utvidga staden åt både öster och väster.

1865 flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta till Alingsås. Han köpte ett hus i hörnet Östra Ringgatan – Kungsgatan (då Allmänna vägen) och en inhägnad planterad jordlott belägen mitt för boningshuset. När Järta avled 1882 hade han förutom Plantaget också testamenterat denna jordlott till staden att ordna och underhålla som allmän park.

Karta

Javascript is required to view this map.